Elektroniczna Karta Zgłoszenia na Wystawę

  Dane
  Adres
  Kontakt
  Zwierzęta

  Prosimy o uzupełnianie każdego zwierzęcia osobno: 1 zwierzę = 1 szt. zgłoszona

  Zgłoszone zwierzę {{eksponaty_index}}

  Sprzedaż:
  Sprzedaż:
  Sprzedaż:
  Dodatkowe

  Wypełniając Kartę zgłoszenia informuję, że po zapoznaniu się z Regulaminem wydarzenia: Krajowa Wystawa Gołębi Rasowych, Drobiu Rasowego i Królików 2023 - Kielce, aprobuję jego treść i zobowiązuję się do jego przestrzegania. [zgoda wymagana]

  Wyrażam również zgodę na umieszczenie moich danych w KATALOGU WYSTAWY i do celów związanych z organizacją Wystawy, wykonywanie zdjęć eksponatów oraz udostępnienie wizerunku wystawionych eksponatów w katalogu, prasie branżowej i innych środkach masowego przekazu, (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 922). [zgoda wymagana]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb niezbędnych do zgłoszenia na wystawę (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101.
  Choć podanie danych osobowych jest dobrowolne, to jednak nieudzielenie zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb niezbędnych do zgłoszenia na wystawę, uniemożliwia zgłoszenie przez internet. [zgoda wymagana]